Puig de les Gralleres
Puig de les Gralleres - El Vulturó, Traversée de la Serra del Cadi (Catalogne)